Luty

W lutym dostępne są trzy serie powtarzalne.

Walentynki – Data rozpoczęcia zadania: 14.02-18.02

Przeminęło z walentynkami – Data rozpoczęcia zadania: 14.02 – 02.03

Głupi Romeo – Data rozpoczęcia zadania – 14.02 – 02.03