Maj

W maju dostępne są 3 serie powtarzalne.

Tydzień antydietowy – Data rozpoczęcia zadania: 06.05-12.05

Atak Wogonów – Data rozpoczęcia zadania: 25.05-31.05

Dzień ręczników – Data rozpoczęcia: 24.05-29.05